maandag 23 juli 2007

Tao: De Enkhuizer Alamanak Van De Filosofie


Tao biedt en passent ook nog een verklaring voor de klimaatcrisis: "Wanneer de mensen uitbundig vrolijk zijn, dan beschadigen ze hun yang-energie; zijn ze erg kwaad, dan beschadigen ze hun yin-energie. Daar waar zowel yin als yang letsel heeft ondergaan, daar raken ook de vier jaargetijden in de war en wordt de harmonieuze afwisseling van koud en warm weer belemmerd, en dat heeft welzeker een schadelijke uitwerking op het menselijk lichaam!" ('Zhuang Zi, de volledige geschriften', vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper, p.153).

En voor de toename van de misdaad: "Als gevolg van onbestendigheid in vreugde of woede, wisselvalligheid in het bestaan, ontevredenheid in het denken en onregelmatigheid in het dagelijks leven, krijg je in de wereld gemene, arglistige, kwaadaardige en gevaarlijke lieden." (P. 154).

Die Tao, dat is een soort Enkhuizer Almanak van de filosofie. Je bent wel gelijk klaar. Er valt geen speld tussen te krijgen. 'T is allemaal de schuld van Yin en Yang! En dat is ook zo.

Geen opmerkingen: