donderdag 5 juli 2007

ALGEMENE MEDEDELING

"Aangezien de heer DaPiet zich momenteel op een onbekende locatie in de Jellinek-kliniek bevindt alwaar hij zich voorbereidt op een existentiële doorstart, valt mij als zijn raadsman de taak toe namens hem enige mededelingen te doen omtrent de zogenaamde vitale statistieken zoals deze de laatste tijd verschenen op zijn blog en waarover blijkens sommige reacties ter blogge verwarring is ontstaan.

De heer DaPiet is zich wel bewust van het feit dat privacy niet meer bestaat. Hij is dan ook bij volle bewustzijn het experiment ten behoeve van hemzelf en de gemeenschap aangegaan om alle statistieken betrekking hebbend op zijn lichamelijk welzijn aan het publiek ook toe te vertrouwen.

Aangezien dit vorige week te eniger tijd ten aanzien van de alcoholstatistiek manueel zo bewerkelijk werd in verband met het digitaal uploaden van wat de Heer DaPiet fysiek-alcoholisch aan het downloaden was, is toen besloten althans dit deel van het experiment voorlopig te beëindigen.

Na terugkeer uit de detox zal mijn cliënt zich in samenspraak met deskundigen van de Jellinek buigen over de wijsheid dergelijke statistieken in de toekomst aan de aandacht van het grote publiek bloot te stellen.

Hoezeer wij, de heer DaPiet en ondergetekende, het ook betreuren en geenzins het recht van genoemd publiek betwisten alles over de heer DaPiet te weten, konden wij in verband met zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid op dit moment niet anders besluiten."

Namens DaPiet, zijn raadsman Mr. Huppeltak Thoe Sloten.

5 opmerkingen:

Flopke zei

Beste Mr. Huppeltak Thoe Sloten,
Ik begrijp de overwegingen, maar kan hierin helaas maar zeer beperkt meegaan. Mag ik de volgende vergelijking maken? Stel nu dat Erwin Krol het weer voorspelt, maar als het gaat stormen, hagelen, onweren etc, dat hij afhaakt, omdat zo'n weerbericht hem te lang en te ingewikkeld wordt? Of dat Philip Freriks het komkommernieuws vol verve brengt, maar bij oorlogen en terroristische aanslagen afhaakt, omdat dit hem emotioneel te veel raakt?
Nee, dit is een vraag, geen oordeel.
Enfin ik ga internet nu afstruinen op zoek naar filmpjes van Pete Doherty in diepe staat van onthechting. Want daar schijn ik maar geen genoeg van te kunnen krijgen.
Met de meeste hoogachting,
Drs F.F.F. Braadslee (Ook bekend van Twitter, hoewel zonder vrienden of zonder dat ook maar iemand haar volgt, wat wel zo rustig is.)

Anoniem zei

Persoonlijk zou ik prettig vinden, Flopke, als Erwin Kroll uitsluitend mooi weer zou spelen, zelfs, of juist, als ik met mijn eigen ogen kan zien dat het weer voor juli bedroevend slecht is, en de finale van Wimbledon naadloos zal aansluiten op de openingswedstrijd van de Australian Open in december. Dus mijn advies aan DaPiet in de Detox: documenteer het aantal glaasjes fris, en laat ons zelf onze conclusies trekken. Overigens werpt het wel een drempel op om te reageren dat je een identiteit moet kiezen, voor je een bericht kunt plaatsen. In verwarring over wie ik ben blijf ik daarom voorlopig maar

Siske

Flopke zei

Maar Siske, die opstelling, daar kan ik ook wel iets mee. Ik moet ook geen eerlijkheid propageren. Maar in alle gevallen, doe het goed gedocumenteerd, met grafieken, weerkaarten, satelietbeelden. (Laat Krol niet vaag langs de camera kijkend mompelen: 'Volgens mij word het wel goed weer of zo.' Neen! Laat hij ons ten allen tijde overtuigen. Hoe groter zijn leugens, hoe uitgebreider de weerkaart, zou ik zeggen.)
Flopke F.F. Braadslee

Marloes zei

Ik begrijp hier geen ruk van, maar dat zal wel aan mij liggen..:)

Pieter de Rijk zei

Flupke, als Kroll even enthousiast zou zijn over zijn eigen depressies als die van de Heer God, dan zou er ook niet veel meer van de man overblijven.